Sıhhat çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sıhhatle İlgili Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri, bugün yaklaşık 10 saat süren çalışma ile tamamlandı ve teklif kabul edildi.

Teklife nazaran, aile tabibi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile tabiplerinin uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için verilen mühlet 1 Ocak 2029 tarihine kadar uzatılacak.

Uzman hekimlikten emekli olanlara 26 bin gösterge sayısının, uzman olmayan emekli tabiplere ise 20 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı sıhhat tesislerince, sıhhat sigortasından yararlanamayanlara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak fiyatlarının yüzde 50’sinin, bu hususun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten yahut taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. Alacak fiyatı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak meblağının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.

Kabul edilen önerge ile hususta yer alan 5 bin ibareleri 10 bin olarak değiştirildi. Buna nazaran husus, “Alacak fiyatı 10 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak meblağının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek” biçiminde değiştirildi.

Üniversite hastanelerinde vazife yapan işçinin sabit ek ödemelerinin de merkezi idare bütçesinden karşılanması sağlanacak.

Teklif ile, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı takım ve konumlarına yapılacak birinci kez yahut yine atamalarına ait kaideler Sıhhat Bakanlığınca belirlenmekte olup atamalarda daha âdil bir sistem getirilmesi amaçlanıyor. Tabip öğretim üyesi ve başasistanların uzmanlık eğitimine daha nitelikli katkıda bulunmalarını temin etmeye yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Kuraya ait tarz ve temeller ile bunların Sıhhat Bakanlığındaki atamalarına ait yordam ve asıllar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sözleşmeli konum sayısının sonlu olması nedeniyle Devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle Devlet memuru statüsünde yapmaya başlanılması ve daha sonra mevcut durum sayısı dikkate alınarak kontratlı statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapılması hedefleniyor. Düzenleme ile devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan işçi, bulundukları vilayette kontratlı sıhhat çalışanı olarak çalışabilecek.

Eğitim aile sıhhati merkezi yahut eğitim aile hekimliği ünitelerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan sıhhat çalışanlarına asıl kurumlarında da ek ödeme yapılacak. Sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının sabit ek merkezi idare bütçesinden yapılacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.