Trafik sigortasında rekor zarar

Sigortacılar, 2023’ün ilk yarısında trafik sigortasında rekor zarar açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi sigorta sektörünün mali rasyolarını açıkladı. Bu yılın ilk yarısında sigorta şirketleri trafik sigortasından 5.7 milyar TL teknik zarar açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre trafikte zarar yüzde 1.7 azalmasına karşın, 2023’ün ilk üç ayından 2.7 milyar TL zarar ile mukayese edildiğinde trafik sigortasındaki şirketlerin zararı yüzde 111 artmış oldu.

Açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde sigorta şirketleri, trafik sigortası satışından 47.7 milyar TL prim geliri elde ederken, toplam oluşan hasar ise 89.8 milyar TL oldu. Bu kapsamda yılın ilk yarısında trafik sigortasında hasar prim oranı yüzde 142.1 olarak gerçekleşti.

KASKODA KÂR ARTTI

Daha açık bir anlatımla, yılın ilk yarısında sigorta şirketleri trafik sigortasından topladıkları her 100 liralık prim karşılığında, 142 lira hasar ödemesi gerçekleştirdiler. Sigortacılar, aynı dönemde trafik sigortasından topladıkları 47.7 milyar TL primin, 4.1 milyar TL’sini de trafik kazalarında tedavi giderlerini karşılaması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) aktardılar. TSB’nin açıkladığı verilere göre, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde sigorta şirketleri kaskoda ise rekor denecek kar elde ettiler. Kasko sigortalarında 15.3 milyar TL kar açıklayan şirketler, geçen senenin aynı dönemindeki 502.9 milyon TL kar ile mukayese edildiğinde bir yılda kaskoda karlılıklarını 30 kata yakın artırdılar. Kasko sigortasında şirketler yılın ilk yarısında 35.1 milyar TL prim toplarken, oluşan hasar ise 20.1 milyar TL oldu.

SERBEST TARİFEYE GEÇİLMELİ

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Vekili Taylan Türkölmez, sigorta sektörünün altı aylık mali tablolarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trafik dışındaki diğer branşlardaki teknik kârlılıkta olumlu seyir izlendiğini, trafik branşının teknik zarar yazmaya devam ettiğini belirten Türkölmez, maliyet parametrelerinde üst üste yaşanan artışlar, tazminat dışındaki aracılık ve yargılama giderleri gibi maliyet faktörlerinin giderek yükselmesine karşılık, primlerin serbestçe belirlenememesinin trafik branşı hasar prim oranının yüzde 142 gibi çok yüksek seviyelerde seyretmesine yol açtığını kaydetti. Türkölmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta şirketleri, hayat dışı sigorta sektörü üretim portföyünün yüzde 26 pay ile en önemli unsuru olan trafik branşının tahrip edici etkisini bertaraf etmek için trafik dışı branşların gelirlerini azami şekilde artırma yoluna gitmek durumunda kaldı. Sektörümüz, geçmiş dönemlerde yaşadığı özkaynak kaybını telafi etmek için önemli bir performans gösterse de sigorta sektörü için çok önemli bir parametre olan prim-özkaynak dengesinin özkaynak aleyhine açılmasının önüne geçilemedi. Sürdürülebilir bir özkaynak yapısı için en başta özkaynakları eriten unsurların köklü şekilde çözüme kavuşturulması, bunun için de trafik branşında belirli kıstaslar dâhilinde serbest tarifeye geçilmesi ve hem sigortalılara hem de tüm sisteme zarar veren uygulamaların ıslah edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede özkaynaklarını koruma mücadelesini sürdüren şirketlerimiz, diğer sigorta branşlarının kaynaklarını kullanmak durumunda kalmayacaklar.”

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx